Wat is elleboogdysplasie?

De elleboog is een scharniergewricht in de voorpoot van honden en katten. Het ellebooggewricht zit tussen het opperarmbeen (in de bovenarm), het spaakbeen en ellepijp (beiden in de onderarm).

Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor pijnlijke gewrichtsstoornissen aan de elleboog. Dit zorgt voor kreupelheid aan de voorpoot/voorpoten.
Vooral bij jonge, snelgroeiende pups van grote hondenrassen kunnen de naast elkaar gelegen ellepijp en spaakbeen met een verschillende snelheid groeien, waardoor het ellebooggewricht (tijdelijk) niet goed past (= incongruentie). Hierdoor komt er een ongelijke druk op het ellebooggewricht en kunnen de uitstekende deeltjes van de elleboog (genaamd processus anconeus en processus coronoideus) afbreken. De groeistoornissen zijn vaak erfelijk, waardoor elleboogdysplasie regelmatig aan beide ellebogen voorkomt.
De kans op elleboogproblemen wordt vergroot door het geven van niet goed uitgebalanceerde voeding (vooral in de groeifase van de hond).

Elleboogdysplasie wordt dus gekenmerkt door een kreupelheid aan 1 of beide voorpoten. Vaak begint deze kreupelheid al op een jonge leeftijd (gemiddeld 6 maanden leeftijd).

Vormen van elleboogdysplasie

Er zijn 4 vormen van elleboogdysplasie. Deze vormen hoeven niet tegelijkertijd bij uw hond voor te komen.

  • LPC

Dit wordt een los processus coronoideus genoemd. Dit is een stukje bot in het ellebooggewricht wat bij deze aandoening (deels) los zit. Deze vorm is middels röntgenfoto’s en/of CT-scans van de (beide!) ellebogen het beste te diagnosticeren.

Vaak beginnen de klachten al op jonge leeftijd (tussen de 5-7 maanden leeftijd). Rassen waarbij dit vaak voorkomt zijn: Herder, Rottweiler en de Golder Retriever.

  • LPA

Dit wordt een los processus anconeus genoemd. Ook dit is een stukje bot in het ellebooggewricht die (deels) los zit, maar een ander fragment dan bij de LPC. De diagnostiek is hetzelfde als bij een LPC.

Bij honden jonger dan 5,5 maand is het lastig om middels röntgenfoto’s op deze aandoeningen te screenen, aangezien het kraakbeen nog niet is verbeend. Bij klachten van elleboogkreupelheid is het wel zinvol om te starten met röntgenfoto’s van beide ellebogen.

  • OCD

Oftewel osteochrondritis dissecans. Dit is een erfelijke kraakbeenziekte, waardoor verdikking van het kraakbeen plaatsvindt door een verstoorde verbening. Het kraakbeen kan door de verdikking niet genoeg voedingsstoffen krijgen en sterft hierdoor langzaam af (en laat los). Het losse stuk van het kraakbeen zal dan rondzwerven en klachten geven. OCD komt niet alleen in het ellebooggewricht voor.

Het komt het meest voor bij de Labrador, Newfoundlander, Duitse Dog, Golden Retriever en Duitse Herder. De gemiddelde leeftijd is tussen de 4-10 maanden. Vaak is OCD op een röntgenfoto te zien.

  • Elleboogincongruentie

Dit betekent dat het spaakbeen en de ellepijp niet goed op elkaar aansluiten in het ellebooggewricht. Eén van de twee beenderen is te kort (of te lang).

Heeft uw hond last van elleboogkreupelheid? Dan is het raadzaam om contact op te nemen met een van onze dierenartsen. Het screenen van elleboogdysplasie kan vanaf een leeftijd van 12-18 maanden.