Wat is een patella luxatie?

Patella luxatie is een aandoening van de knie die voorkomt bij zowel honden als katten. De patella is een ander woord voor knieschijf. Bij patella luxatie is er sprake van een te ‘losse’ knieschijf.

De knieschijf is een verbeend stukje in de knieband. Door middel van spieren worden zowel de achterpoten bewogen als de knieschijf op zijn plek gehouden. Tijdens het buigen en strekken van de knie glijdt de knieschijf als het ware over het bovenbeen heen. Gelukkig zit er in het bovenbeen een geultje, waar de knieschijf precies inpast. Sommige dieren hebben echter een afwijkend geultje, waardoor de knieschijf zomaar uit het geultje kan glippen. Dit noemen we een patella luxatie. Door de speling van de knieschijf ontstaan er beschadigingen in het kraakbeen in het kniegewricht.

Als de knieschijf van zijn plek raakt, kan de knie niet meer bewegen. De hond zal dan een paar passen kreupel lopen (of hinkelen), totdat de knieschijf weer ‘goed’ schiet. Er zijn wel een aantal gradaties in de ernst van de patella luxatie.
Meestal zijn de afwijkingen van het geultje in het bovenbeen aangeboren. Honden kunnen ook door een (aangeboren) verkeerde stand van boven- en onderbeen een te losse knieschijf hebben. Dit is enigszins rasgebonden. Een reden voor knieschijfproblemen die niet aangeboren is, is trauma aan het gewrichtskapsel (bijvoorbeeld door een ongeluk).

Wanneer we niets aan de patella luxatie doen, zal dit in tijd erger worden. Wij kunnen de aandoening diagnosticeren door lichamelijk onderzoek te doen bij uw hond. De mate van de luxatie kunnen we dan ook bepalen.
Soms raden wij aan om röntgenfoto’s van de knie te maken. Dit is meer om de botnieuwvorming in het gewricht in kaart te brengen (artrose).

In sommige gevallen is het nodig om chirurgisch in te grijpen. Dit kan het beste op relatief jonge leeftijd gedaan worden.

Wij helpen u graag verder met aanvullende vragen over deze aandoeningen.